+44 01245 496 336

Odszkodowania i roszczenia po wypadku - zrobimy to za Ciebie - apjclaims.com APJ CLAIMS COMMITTED TO PEOPLE

Sprzedaj swoje auto Darmowa wycena, wysokie ceny
start

kalkulator

wypadek i co dalej

utrata zdrowia

rodzaje wypadków

samochód zastępczy

Wypadki w pracyPaństwa pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzania oceny ryzyka i do powzięcia odpowiednich kroków mających na celu dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników. Niezapewnienie bezpiecznych warunków pracy może stanowić naruszenie obowiązku zachowania należytej staranności, co prawo nazywa zaniedbaniem. Mimo, że wypadki przy pracy nie są powszechne, jednak się zdarzają.

Istnieje wiele przyczyn wypadków przy pracy. Na przykład brak odpowiedniego szkolenia, wadliwy sprzęt lub błąd pracownika. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia urazu, pracodawca musi przestrzegać wielu przepisów prawa pracy i wytycznych branżowych.

Te przepisy i wytyczne ustanawiają standardy, które, jeśli zostaną zignorowane, mogą doprowadzić do wypadku.Ogólne informacje

Jeśli odnieśli Państwo jakiś uraz w pracy i rozważają Państwo wniesienie roszczenia z tytułu wypadku przy pracy, to być może będziemy mogli pomóc. Więcej informacji na temat dziedzin, w jakich specjalizują się nasi prawnicy, znajdą Państwo na następujących stronach:

Jeśli zostali Państwo poszkodowani w wypadku przy pracy i uważają, że winę za ten wypadek ponosi pracodawca, mogą Państwo wnieść roszczenie o odszkodowanie. Jeśli faktycznie winę ponosi Państwa pracodawca, to być może będziemy mogli pomóc. Na naszej stronie znajdą Państwo więcej informacji.przykładKlient starający się o odszkodowanie był zatrudniony jako operator w fabryce produkującej drewniane produkty. W pierwszym tygodniu pracy zapewniono go, że zostanie przeszkolony do pracy na nowym stanowisku. Klient rozpoczął pracę wraz z grupą nowych pracowników i razem z nimi miał przejść szkolenie w pierwszych dniach od podjęcia pracy. Niestety z powodu nieobecności kilku pracowników cała fabryka pracowała na najwyższych obrotach i szkolenie się nie odbyło. Klient ucierpiał podczas pracy na obrabiarce. Niestety nie przeszedł należytego szkolenia do pracy przy tej maszynie. Obrabiarka nie posiadała również odpowiedniego zabezpieczenia oraz nie była regularnie serwisowana. Pomimo że maszyna nie była w pełni sprawna, pracownicy pracowali na niej. Zostali jedynie poinformowani, iż podczas jej użytkowania mogą wystąpić problemy. Jeden z tych problemów to uchwyt, który podczas obrabiania produktu poluźniał się i należało go dokręcać podczas użytkowania. Podczas obrabiania, produkt będący w środku uderzył w rękę naszego klienta, mocno raniąc jego nadgarstek. Podczas prowadzenia sprawy roszczeniowej klienta bazowaliśmy na braku odpowiedniego przeszkolenia oraz zaniedbania pracodawcy względem sprzętu, na jakim wykonywać musiał swoją pracę poszkodowany. Nasz klient całkowicie powrócił do zdrowia, a za poniesiony uszczerbek otrzymał odszkodowanie w wysokości 6780 funtów. Czas prowadzenia jego sprawy to 13 miesięcy.

Treść tego artykułu jest wyłącznie informacyjna i nie może być uznana za poradę prawną. Nie możemy przyjąć odpowiedzialności za jakiekolwiek straty będące wynikiem działań podjętych na podstawie tego artykułu.


Jeżeli chcą Państwo wnieść roszczenie z tytułu wypadku przy pracy, należy skorzystać z porady prawnika specjalizującego się w tego typu przypadkach. Należy to zrobić możliwie jak najszybciej, ponieważ istnieją ścisłe ograniczenia czasowe na podjęcie działań prawnych.Prowadzenie rejestru wypadków przy pracy

Wszelkie urazy w miejscu pracy należy wpisywać do rejestru wypadków przy pracy. Wszyscy pracodawcy (poza bardzo małymi firmami) muszą posiadać rejestr wypadków przy pracy. Rejestr ten prowadzony jest dla dobra pracowników, gdyż służy on za dokumentację tego, co się stało, w razie, gdyby pracownicy potrzebowali przerwy w pracy lub, gdyby później chcieli wystąpić o odszkodowanie. Rejestr ten pomaga również pracodawcy dostrzec problemy i podjąć działania mające na celu zapobiegnięcie wypadkom w przyszłości.Zgłaszanie wypadków przy pracy

Pracodawca i inne osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie zakładu muszą zgłaszać poważne wypadki Inspekcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Należy to do ich obowiązków, jednak Państwo mogą się upewnić, że pracodawca zgłosił wypadek. Niektóre z wypadków, które należy zgłaszać to:

  • zgony związane z wykonywaną pracą

  • poważne urazy

  • przypadki zdiagnozowanej choroby zawodowej

  • pewne „niebezpieczne wydarzenia" (np. wycieki gazu)


Nie wszystkie zgony i urazy podlegają automatycznemu zgłoszeniu. Więcej informacji oraz pełną listę urazów, chorób i niebezpiecznych wydarzeń, które należy zgłaszać można uzyskać na stronie Inspekcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.Obowiązki pracodawcy związane z przepisami BHP

Zgodnie z prawem, pracodawcy są odpowiedzialni za ochronę zdrowia, bezpieczeństwa i komfortu psychicznego swoich pracowników i innych osób, które mogą być dotknięte skutkami prowadzonej działalności. Pracodawcy muszą dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa w każdy możliwy sposób. Oznacza to, że powinni upewniać się, że pracownicy i inne osoby są chronione przed wszystkim, co może skutkować urazem, a także powinni skutecznie kontrolować zagrożenia dla zdrowia, które mogą pojawiać się w miejscu pracy.

Przepisy BHP nakładają na pracodawców obowiązek oceny ryzyka i identyfikacji potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy. Ponadto każdy pracownik powinien zostać poinformowany o rodzaju ryzyka występującego w danym zakładzie oraz o tym, w jaki sposób jest przed tym ryzykiem chroniony. Ocena ryzyka umożliwia również pracodawcom podejmowanie wszelkich niezbędnych środków ostrożności. Wnioski płynące z oceny ryzyka powinny być zawsze zapisywane. Pracownicy powinni również znać procedury BHP. Ponadto oni sami muszą dbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo pracy.Roszczenie o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Jeśli zostali Państwo poszkodowani w wypadku przy pracy, mogą mieć Państwo prawo do roszczenia o odszkodowanie. W każdym przypadku będą wymagane dowody medyczne. Bardzo często wymagana jest również opinia biegłego, szczególnie w przypadkach chorób, przy których należy wykazać, że choroba, na którą cierpi powód została spowodowana przez działanie określonej substancji.

W każdym przypadku roszczeń z tytułu odniesionych obrażeń konieczne jest wykazanie, że osoba, przeciwko której wnosi się roszczenie miała w stosunku do Państwa obowiązek zachowania należytej staranności, oraz że osoba ta naruszyła ten obowiązek (były zaniedbania), i że Państwa uszczerbek był możliwą do przewidzenia konsekwencją takiego zaniedbania. Państwa adwokat skonfrontuje wszystkie informacje odnośnie Państwa sprawy i doradzi, w jaki sposób najlepiej wnieść roszczenie w Państwa imieniu.

Jeżeli wydarzy się wypadek przy pracy, ważne jest, aby spisać możliwie jak najwięcej informacji, w tym o udzielonej pomocy medycznej. Należy również, jeśli to możliwe, napisać relację z incydentu wtedy, kiedy jeszcze pamiętamy wszystkie szczegóły. Można także sfotografować miejsce wypadku, co stanowić będzie wystarczającą dokumentację, aby wnieść roszczenie. Należy zachować rachunki za wszelkie wydatki związane z Państwa urazem. Należy również sprawdzić, czy wypadek został wpisany w rejestrze wypadków przy pracy.Odszkodowanie za wypadki przy pracy

W przypadku wygrania sprawy, będą Państwo mogli otrzymać dwa rodzaje odszkodowania: odszkodowanie ogólne oraz szczególne.

Odszkodowanie ogólne jest wypłacane jako rekompensata za odniesiony uraz, może to być na przykład odszkodowanie za doznany ból i cierpienie lub za utratę przyszłych zysków. Odszkodowanie za utratę zarobków może być przyznane zarówno na krótki, jak i na długi okres po wypadku. Czasem takie odszkodowanie może być przyznane dożywotnio, jeżeli ma to uzasadnienie z medycznego punktu widzenia.

Odszkodowanie szczególne jest wypłacane jako rekompensata za wszelkie rzeczywiste straty finansowe spowodowane wypadkiem, poniesione aż do dnia rozprawy. Mogą one obejmować uszkodzenie odzieży lub innych dóbr materialnych, koszty opieki, koszty podróży do szpitala, koszty leczenia (w tym koszty leczenia prywatnego) oraz koszt wynajmu i / lub naprawy samochodu, jeżeli został uszkodzony w wypadku. Ważne jest również pozostawienie wszelkich rachunków za wszystkie poniesione koszty, by można je było później odzyskać.

W niektórych poważnych przypadkach, poszkodowana osoba nie będzie mogła już dłużej pracować. Kwestia ta jest bardzo ważna przy obliczaniu kwoty odszkodowania. Pozostałe koszty, takie jak koszty opieki, transportu, specjalnych urządzeń, leków również mogą mieć wpływ na wysokość odszkodowania. Jeżeli osoba poszkodowana może nadal pracować, ale w innej roli niż przed wypadkiem, to może otrzymać dodatkową kwotę za utratę „podobnego zatrudnienia”. Sądy mogą również wziąć pod uwagę fakt, że taka osoba może mieć ograniczone szanse na otwartym rynku pracy i przyznać dodatkową kwotę odszkodowania.

Jeżeli pracownik zmarł w wyniku wypadku przy pracy, jego krewnemu, np. wdowie lub dziecku należy się ustawowa kwota pieniędzy, która pokryje koszty pogrzebu i będzie rekompensatą za ich żałobę. Sądy mogą również przyznać dodatkową kwotę za utratę przyszłych zarobków.